нацяло

нацяло
нар. - изцяло, напълно, всички, вкупом, купом
нар. - заедно, изведнъж
нар. - като цяло, без остатък, без изключение

Български синонимен речник. 2013.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • без изключение — словосъч. нацяло, като цяло, изцяло, без остатък …   Български синонимен речник

  • без остатък — словосъч. нацяло, като цяло, изцяло, без изключение …   Български синонимен речник

  • изведнъж — нар. внезапно, отневиделица, изневиделица, ненадейно, неочаквано нар. веднага, тутакси, за миг, в миг, мигом, завчас, тоз час, незабавно нар. отведнъж, нацяло, наведнъж, изцяло, на един дъх, без прекъсване, на един замах, от първи път …   Български синонимен речник

  • изцяло — нар. общо взето, общо, накуп, изобщо, заедно, наедно нар. напълно, съвсем, дибидюс, досущ, без остатък, топтан, от главата до петите, открай докрай, от игла до конец, всичко нар. подробно, издъно, до дъно, издълбоко, из основи, из корен, основно …   Български синонимен речник

  • като цяло — словосъч. изцяло, напълно, съвсем словосъч. нацяло, без остатък, без изключение …   Български синонимен речник

  • от един път — словосъч. изведнъж, внезапно, отневиделица, изневиделица, ненадейно, неочаквано словосъч. веднага, тутакси, за миг, в миг, мигом, завчас, тоз час, незабавно словосъч. отведнъж, нацяло, наведнъж, изцяло, на един дъх, без прекъсване, на един замах …   Български синонимен речник

  • топтан — същ. изцяло, нацяло, изведнъж, напълно, анблок, наедно, заедно, на един път същ. на един дъх, с един замах, всички заедно, вкупом, купом същ. на едро, небрежно, през куп за грош …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”